ورود کاربران


تقویم آموزشی
افتخارات مدرسه
اوقات شرعی
اخبار
فایل ها
آزمون ششم

بازدید

درانتظارخورشید

فعالیتهای پرورشی (آموزش نماز)

الگوهای صحیح تغذیه

فایل فلش برای استفاده از سایت

لینکدونی

وب سایت دبستان مشکی باف

خبرگزازی فرهنگیان

آموزش وپرورش ناحیه2یزد

دانلود فلش پلیر برای استفاده ازسایت

سایت آموش و پرورش یزد

Untitled Document
معرفی

خبرها
دسته خبر : آموزشیمدارس نمونه دولتی
1393/04/23

هادی صابری دآنش آموز راه یافته به مدرسه نمونه دولتی سال94-93

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : آموزشیموفقیت
1393/04/23

راهیابی به مدارس نمونه دولتی

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : پرورشیماه مبارک رمضان
1393/04/23

ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است برای پروازبه سوی خوبیها

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : متفرقهتهیه روپوش
1393/03/5

اطلاعیه جهت تهیه روپوش دآنش آموزان برای سال تحصیلی 94-93

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : درسیتغییر زمان توزیع کارنامه تحصیلی سال93-92
1393/03/4

زمان توزیع کارنامه دآنش آموزان درسال 92- 93وثبت نام دآنش آموزان پایه های چهارم وپنجم جهت سال تحصیلی 94-93

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : درسیکسب افتخار
1393/03/27

موفقیت دانش آموز عزیر امیر حسین اسمعیلی باجگانی در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : ورزشیقهرمانی مسابقات ورزشی
1393/03/27

دانش آموز عزیز مهدی زنگی درسال تحصیلی 93-92در رشته ژیمناستیک به موفقیت های چشمگیری دست یافته است

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : علمیافتخار آفرینی
1393/03/27

موفقیت دآنش آموزعزیز امیر محمد امینی درآزمون ورودی استعدادهای درخشان

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : ورزشیقهرمانی
1393/03/10

قهرمانی تیم فوتسال دبستان شهید مشکی باف در ناحیه دو یزد

|ادامه مطلب|
خبرها
دسته خبر : ورزشیبرگزیدگان مسابقات ورزشی
1393/02/28

از برگزیدگان مسابقات ورزشی ،هنری آموزشگاه درنیمسال دوم با اهداءجوایزی تجلیل شد

|ادامه مطلب|